Kiest de burger voor hernieuwbare energie?

Of houden we vast aan de goedkopere maar ook veel gevaarlijkere oplossing genaamd kernenergie?

De Belgische regeringen vraagt de komende 3 weken aan ons Belgen om een mening te geven over het energievraagstuk. Doen zou ik zeggen.

Mijn mening is alvast de volgende. Als we nog een leefbare wereld willen voor de volgende generaties, dan moeten we kiezen voor echte milieuvriendelijke alternatieven, ook al kost dat een beetje meer.

Om dit betaalbaar te houden voor iedereen moeten er natuurlijk clevere oplossingen gezocht worden. De vraag hoe dit dan kan is een betere en interessantere vraag dan de vraag of we al dan niet de kerncentrales op korte termijn moeten sluiten.

De enquête is beschikbaar via de website: https://www.energiepact2050.be/

This article was originally published on myopinion