Geldgewin in commerciële zorgcentra, en in onze maatschappij in het algemeen

Bent u verbaasd als blijkt uit de VRT “Pano”-reportage dat onze ouderen niet goed verzorgd worden in onze (commerciële) zorgcentra. Ik alvast niet.

In onze maatschappij waar winst (meestal op korte termijn) heel belangrijk is voor onze ondernemers, is het dan ook begrijpelijk, maar allerminst goed te praten, dat er ingeboet wordt op kwaliteit.

Het is een zeer spijtige zaak dat ouderen in onze zorgcentra zich eenzaam voelen, niet buiten kunnen of mogen, slecht eten krijgen, en uiteindelijk depressief worden en het niet meer zien zitten.

Het korte termijn gewin ten koste van kwaliteit is iets wat ook in andere economische sectoren speelt. Met zo weinig mogelijk middelen zo veel mogelijk geld verdienen ten koste van de aangeboden kwaliteit is iets van deze tijd.

De geboden prijs/kwaliteit is dan vaak ook ontoelaatbaar hoog.

Uiteraard kunnen en mogen we dit niet veralgemeen, en zijn er nog tal van bedrijven die wel hun uiterste beste doen om kwaliteit te bieden. De moeilijkheid is deze te vinden.

This article was originally published on myopinion