How to protect your software innovations?

Tijdens mijn bezoek aan Digital First 2018 woonde ik de keynote van Frank Van Coppenolle bij. Frank is hoofd van het hightech patent team bij Gevers, daarnaast is hij ook Europees octrooigemachtigde. Tijdens het congres gaf hij een lezing over hoe we onze software-innovaties kunnen beschermen. Software beschermen, hoe dan?

by Silke Santermans
by Silke Santermans

In zijn keynote ‘How to protect your software innovations?’ maakte Frank Van Coppenolle gebruik van het voorbeeld van de smartphone. Een smartphone werkt namelijk met een bepaalde software, maar is ook gelinkt met een cloudserver, die ook werkt aan de hand van bepaalde software. Hij vertelt over 5 onderdelen die belangrijk zijn te beschermen voor jouw software;

1. Copyright: wanneer de programmeerder software maakt, creëert hij copyright.

2. Patent: internationaal geldig voor 20 jaar.

3. Trademark: merk, huisstijl, logo,…

4. Design: grafische gebruikersinterface.

5. Trade secret: bescherm je handelsgeheim.

by Silke Santermans
by Silke Santermans

Frank Van Coppenolle overtuigde bovendien zijn publiek dat software weldegelijk octrooieerbaar is. De software moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Het moet een technisch karakter hebben.
  • Het moet nieuw zijn.
  • Het moet inventief zijn.

Kijkend vanuit het perspectief van ingenieurs, kan software gebruikt worden voor twee dingen. Enerzijds voor technische toepassingen, anderzijds voor niet-technische toepassingen. Wanneer het gaat over een niet-technische toepassing kan de software toch octrooieerbaar zijn als je een technische uitvoering eraan toevoegt.

Wat hebben we vandaag geleerd?

Frank Van Coppenolle heeft mij vandaag geleerd dat je software op verschillende manieren kan beschermen en dat je software kan patenteren door een technisch karakter aan je software toe te voegen