Eerste bordeaux fietsstraat in Leuven

Vanaf maandag 29 augustus gaat het nieuwe verkeerscirculatieplan in de Leuvense binnenstad van kracht. Met dit plan wil de Stad Leuven de binnenstad leefbaar en bereikbaar houden, onder meer door meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Zo wordt de binnenstad voor de talrijke Leuvense fietser veiliger en vooral ook veel aangenamer om zich door de stad te verplaatsen. 

Fietsstraten maken het voor fietsers zo aangenaam en veilig mogelijk om door de binnenstad te fietsen. In zo’n straat kunnen fietser de gehele breedte van de rijbaan gebruiken en auto’s mogen hen niet voorbijsteken. Om aan te geven dat de fietser inderdaad voorrang heeft in zo’n straat, heeft de stad het asfalt van de Parijsstraat een bordeaux rode kleur gegeven, van de Karmelietenberg tot de Sint-Barbarastraat. Daarnaast werd er ook een nieuw herkenbaar logo ontwikkeld dat de leuze ‘fiets is koning’ nog eens benadrukt. De auto is hier ondergeschikt aan koning fiets.

by hsb - Het Nieuwsblad
by hsb - Het Nieuwsblad

Deze bordeaux look blijft niet beperkt tot de Parijsstraat, want ook de Parkstraat zal na haar heraanleg zo’n fietsstraat worden. Ook de Heilige Geeststraat en de Ridderstraat zullen het goede voorbeeld volgen. Het Damiaanplein dat vlakbij de Parijsstraat ligt wordt dan weer verkeersarm: de parkings verdwijnen en het wordt weer openbaar domein voor de inwoners van onze stad. Enkele bewoners gingen dan ook vandaag al met verf aan de slag om een kleurig pad te schilderen waarlangs bomen zitelementen geplaatst zullen worden.

Bron: Het Nieuwsblad

This article was originally published on iloveleuven