Teaching Abroad

Lesgeven in NYC… in Public Schools, ‘t is eens iets anders. Enkele studenten konden het ‘aan de overzijde van de plas’ aan de lijve ondervinden… wat viel op?

De grootstedelijke context vereist een sterk klasmanagement met duidelijke kordate instructies en wederzijds respect. Opvallend is hoe efficiënt de les moet verlopen omwille van tijdsslots die merkelijk korter zijn. Lestijden van 33 minuten??? Waarom kiezen ze voor deze korte lestijden?

Wel een reden voor deze indeling van de lestijden zijn testen, testen en nog eens testen. Het onderwijs is quasi volledig afgestemd op SAT-test (gestandardiseerde toelatingstest voor hoger onderwijs), Regent-testen opgesteld door Board of Education van New York en wekelijkse testen opgesteld door de leerkracht. De focus ligt minder op leren van content en vaardigheden maar wel op afleggen van testen.

Leerlingen dragen verantwoordelijk om het aangeboden onderwijs goed te benutten en scholen krijgen een ranking die impact heeft op aantal leerlingen en dus ook op subsidies. Leerkrachten worden jaarlijks geëvalueerd door de directie op vlak van behaalde resultaten en jazeker… klasmanagement. Leerkrachten kunnen nationaal geherpositioneerd worden, ook is het verloop van de leerkrachten behoorlijk hoog.