Over ontwikkelingswerk en wereldburgerschap

Ik ben Kasper Karpa, 22 jaar en afkomstig uit Kuringen. Ik doe stage bij het Bhutan Centre for Media and Democracy (BCMD) in het kader van de Ba-na-ba Internationale Samenwerking Noord-Zuid aan de UCLL in Leuven.

by Kasper Karpa
by Kasper Karpa

Enkele weken geleden kreeg ik de vraag om mee te werken aan een artikel over mijn buitenlandse ervaring. Ik wou mijn verhaal graag delen omdat het andere jongeren zou kunnen motiveren om zich te engageren. Ook zou het mijn stageorganisatie positieve aandacht opleveren.

De redacteur in kwestie koos voor de titel ‘Ontwikkelingswerk in Bhutan’. Ik vind dat echter geen goede samenvatting van wat ik hier doe. Ik koos ervoor naar Bhutan te komen om een waslijst aan redenen. Maar het was niet omdat ik de behoefte voel om ontwikkelingswerk te verrichten in een zogenaamd derdewereldland, laat staan omdat ik denk anderen te kunnen helpen.

by Kasper Karpa
by Kasper Karpa
by Kasper Karpa
by Kasper Karpa

Uiteraard kan iedereen z’n steentje bijdragen. Actieve burgers in combinatie met goed bestuur zijn de hoekstenen van een welvarende samenleving. Stage lopen? Vrijwilligerswerk bij lokale organisaties in het buitenland die je ‘expertise’ kunnen gebruiken? Doen! Wees een klein radertje in een groot netwerk. Creëer een win-winsituatie waarbij jijzelf ervaring opdoet en je de organisatie daarbij helpt groeien. Persoonlijk ontwikkelingswerk is waar het in feite om gaat: door nieuwe inzichten ondergaat men een intens leer- en verzelfstandigingsproces. Hierbij gaan een gezonde dosis egocentrisme en altruïsme overigens hand in hand.

by Kasper Karpa
by Kasper Karpa

De term ‘ontwikkelingswerk’ is volgens mij niet toepasbaar in een context zoals de mijne, namelijk een initiatief op individueel niveau. De kans bestaat dat men heel wat complexe aspecten zoals sociale interactie, institutioneel kader en taal (nog) niet begrijpt of het belang ervan onderschat. Het kunnen vatten van deze elementen is nochtans van fundamenteel belang om maatschappelijke verandering in gang te kunnen zetten en zodoende effectief een verschil te maken. Indien men nuances zoals deze negeert bestaat het risico op zelfoverschatting en frustratie.

Daarnaast veronderstelt de term ‘ontwikkelingswerk’ éénrichtingsverkeer: dat van ontwikkelde landen naar ontwikkelende gebieden, zoals in mijn geval van België naar Bhutan. In mijn korte tijd hier ontmoette ik al tal van verstandige en nieuwsgierige Bhutanezen die ervan dromen om naar Europa te reizen. Maar een beweging van het Westen naar het Oosten is in realiteit veel makkelijker uitvoerbaar dan die in tegengestelde richting.

Het faciliteren, intensifiëren of verbreden van uitwisselingsprojecten (bijvoorbeeld Erasmus Mundus) kan nochtans leiden tot een toename van het aantal mensen dat deze kans krijgt en zichzelf op termijn als wereldburger beschouwt. Ik breek een lans voor dit wereldburgerschap omdat het tot meer tolerantie leidt en dito minder xenofobie. Ik geloof er sterk in dat internationale uitwisselingsprojecten hiertoe kunnen bijdragen.

by Kasper Karpa
by Kasper Karpa
by Kasper Karpa
by Kasper Karpa

Daarbij vormen uitwisselingen tussen ontwikkelde landen en regio's in ontwikkeling een uitdaging. Het lijkt mij in deze tijd belangrijk om globalisering niet steeds vanuit een economisch perspectief te benaderen, maar ook op intermenselijk niveau. Ik ben er bovendien van overtuigd dat het systeem van buitenlandse stages, studeren in het buitenland, uitwisselingen of ontwikkelingssamenwerking in het algemeen enkel langdurig succesvol en duurzaam kan zijn als het in twee richtingen plaatsvindt.

Wil je meer te weten komen over de organisatie waar ik stage doe? Ga dan naar http://bcmd.bt/ of de Facebookpagina.

En wist je dat je van de stad Hasselt een subsidie kan verkrijgen tot 750 euro om je reis- en verblijfskosten voor een stage/vrijwilligerswerk/inleefreis mee te betalen? Kijk zeker op www.hasselt.be/hgg !

Stay cool, be soliDARE!

Groeten vanuit Thimphu,

Kasper