Het vertrek van het 11de linieregiment uit Hasselt op 1 augustus 1914: de laatste uren van kolonel Dusart

Het kolonel Dusartplein herinnert aan de bekendste hoge militair die Hasselt ooit heeft gekend: kolonel Dusart. Hij was geen geboren Hasselaar, maar door zijn huwelijk toch met de Limburgse provinciehoofdstad verbonden. Zijn komst naar Hasselt was eigenlijk een politieke aangelegenheid, zijn voorganger werd wegens een verkeerde politieke kleur aan de kant geschoven. Kolonel Dusart kwam in zijn plaats, maar eigenlijk was dat achteraf bekeken een vergiftigd geschenk. Hij zou namelijk aan het hoofd van het 11de linieregiment als eerste hoge officier sneuvelen. Vlak voor het uitbreken van de oorlog had hij krijgshaftig verklaard dat de Belgen zich letterlijk voor de Duitsers moesten werpen om de inname van ons land te beletten. En dat heeft kolonel Dusart bij de forten van Luik dan ook gedaan.

Hasselt was een garnizoensstad, in de binnenstad lag tot halverwege de jaren 50 van de 20ste eeuw het 11de linieregiment gelegerd. Voordien was het 8ste linie het Hasselts regiment geweest. Het 11de linieregiment zou in de Eerste Wereldoorlog zware verliezen moeten incasseren, waarbij aanvoerder kolonel Dusart dus de eerste hoge Belgische officier was die zou sneuvelen. De aanwezigheid van veel soldaten in een stad is uiteraard een goede zaak voor de middenstand, zodat de Hasselaren hun 11de linie wel degelijk misten wanneer dit vanwege oefeningen of manoeuvres soms maandenlang afwezig was. Anderzijds waren er ook vaak conflicten tussen soldaten en Hasselaren.

Op 8 april 1913 vond de monstering van het 11de plaats op de Wapenplaats. De mannen stonden in veldkleding opgesteld, dit naar aanleiding van de verjaring van koning Albert. De plechtigheid ging gepaard met de eedaflegging van de nieuwe officieren die door kolonel Dusart vervolgens werden voorgesteld. Na afloop marcheerde het 11de in slagorde op de Guffenslaan, waarna er een defilé plaatsvond. Dusart was toen nieuw bij het 11de en hij zou niet lang aan het hoofd van het regiment staan.

In “Nieuw Limburg” van 12 maart 1921 beschreef een lezer onder de naam ‘Pie’ de laatste uren van kolonel Dusart in Hasselt. Deze militair was in Hasselt zeer geliefd, hij stond er dan ook op om de Hasselaren de kans te gunnen afscheid te nemen van hemzelf en zijn manschappen. Op 1 augustus 1914 was om 4 uur ’s morgens afgesproken op de Grote Markt, waar een massa volk was samengestroomd. Het 11de was marsvaardig, de bevolking van de stad wou de soldaten en hun bevelhebber voor de laatste maal groeten. Klaroengeschal kondigde hun komst aan, met de tamboer-majoor voorop kwamen ze door de Maastrichterstraat gemarcheerd. De soldaten waren in volle uitrusting, vergezeld door mitrailleurs en zwaar geschut. Een laatste groet en de mannen vertrokken richting Luik. Niemand had toen durven vermoeden dat de kolonel Hasselt nooit meer zou terugzien.

by Jos Sterk
by Jos Sterk
This article was originally published on vaartheemkundegroothasselt