Wie kent nog de Duivensteeg? (tip: er is een onderaardse fontein in de buurt)

Oudere Hasselaren kennen dit steegje als de Duivensteeg, het is het pad langs het spoor dat loopt van de Boomkensstraat naar de Sint-Truidersteenweg. Bij de meeste mensen uiteraard beter bekend als de Oude Statie. Hier lag namelijk ooit het eerste station, daarna omgebouwd tot een aantal huisjes die inmiddels zijn gesloopt. Volgens een ex-bewoner was in één van de huisjes het loket van het station nog zichtbaar. Het waarheidsgehalte van deze uitspraak is echter niet meer te achterhalen. Halverwege de 19de eeuw lag hier het kopstation van het Hasselts station. Er was een fontein (de Fonteinstraat bestaat sinds 1851) voor de bevoorrading van de locomotieven met water.

Waar de naam Duivensteeg vandaan komt, is onduidelijk. Er lag in de buurt wel de Duivenbeemd, eigendom van procureur des konings Alphonse de Thibault. Deze was rond 1900 ook eigenaar van de Duivenboomgaard. Beide namen zijn echter al lang uit de herinnering van de buurtbewoners verdwenen.

De Duivensteegje is een smal paadje, destijds aangelegd om de chique bewoners van het Leopoldplein een achteruitgang te bezorgen, en dat veroorzaakte nogal eens problemen. Nieuw Limburg bracht ergens in de jaren 20 van vorige eeuw verslag uit van een accident in de Oude Statie waar een fietser een voetganger omver had gereden en deze vervolgens een vuistslag gegeven.

Die Oude Statie was dus een smalle aarden weg tussen de ‘barrière’ (de ‘route’) van de St. Truidersteenweg en die van de Boomkensstraat, 200 meter lang en 1,50 meter breed. In het midden waren 13 werkmanshuizen, daar was de weg 7 of 8 meter breed. De uitgangen aan beide zijden waren heel smal, alleen rijwielen en kruiwagens konden er door.

Wie brandstof wilde binnendoen voor de winter, moest met een kruiwagen de ganse dag op en af rijden. Het ledigen van de wc’s was een probleem, de stedelijke ruimdienst kon er met haar slangen niet bij want die waren niet lang genoeg. Dus was er achter elke woning een kuil waar de inhoud van de beerputten werd ingestort. Er was geen waterleiding, waarschijnlijk was het putwater vervuild met uitwerpselen.

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog had een bewoner aan de kant van de Sint-Truidersteenweg een muurtje opgetrokken, zodat het wegeltje nog 0,50 meter smaller was geworden. Rond 1922, dus ongeveer 10 jaar later, had een rechter beslist dat het muurtje moest afgebroken worden. De strijd om het behoud van de Duivensteeg/Oude Statie is dus lang en hard geweest, maar uiteindelijk kunnen fietsers en voetgangers er nog steeds gebruik van maken. Met dank voor de foto aan Jos Dessers (die ook deze van de Strontsteeg trok)

by Jos Sterk
by Jos Sterk