Welke onbekende kunstenaar tekende de dronken soldaten op de muur van het Casino?

Het einde van het Casino werd ingezet in 1953, toen een grote brand in een Luikse filmzaal tientallen slachtoffers vergde. Overal in het land werden zalen gesloten wegens onvoldoende veiligheid, een lot dat ook het 19de eeuwse gebouw aan de Hasseltse boulevard was beschoren. Het zou nog 30 jaar duren alvorens het Casino tegen de grond ging.

Clem Reynders, toen nog journalist voor het Belang van Limburg, fotografeerde de grappige tekeningen die in het gebouw op de buffetmuur waren aangebracht, rechts van de ingang. Het was naar zijn mening werkelijk vakwerk, degene die de tekeningen aanbracht had er verstand van. Ze verschenen in 1982 in de krant.

De tekeningen stelden soldaten in beschonken toestand voor, op een grappige manier voorgesteld. Iemand meende zich te herinneren dat deze tekeningen aangebracht waren door Canadese soldaten in de periode van de bevrijding , maar zekerheid daaromtrent hebben we niet. Mogelijk was er ook een Belgische ‘kunstenaar’ (we zullen dit woord  maar gebruiken) aan het woord.

Clem Reynders heeft nog heel wat herinneringen aan het gebouw, hij herinnert zich nog dat de frontonbeelden van het Casino plots verdwenen waren toen het gebouw dreigde afgebroken te worden. Ze zijn niet verdwenen bij de afbraak, maar waren voordien al weg. Dat betekent dat ze mogelijk nog ergens opgeslagen zijn.

De afbraak van het Casino bracht een geruchtenstroom op gang in Hasselt. Zo werd gezegd dat één van de aandeelhouders dwars lag, wat helemaal niet waar is. De stad was bereid om het gebouw te kopen, kreeg van de rechter daarvoor toestemming, maar werd teruggefloten door het hof van beroep. Uiteindelijk bleek het Casino niet te redden.

Toch werden nog pogingen gedaan om het gebouw te redden. Er lag een alternatief plan op tafel voor een nieuw gebouw met een doorgang naar de tuin van het Casino en dat plan zag er op het eerste gezicht niet zo slecht uit. Tot iemand vaststelde dat er geen toegang was voorzien voor het gebouw.

by Jos Sterk
by Jos Sterk