Sommige jeneverstokers werden fabelachtig rijk: den Dievel Nijs was er daar eentje van

Sommige jeneverstokers zijn tijdens hun leven fabelachtig rijk geworden. Dat speelde onder andere Michel Nijs klaar, bijgenaamd ‘den Dievel Nijs’. Zijn vader Henri was een landbouwer uit Stokrooi, van de 6 zonen werden er minstens 5 ‘brander’. Ze waren op het juiste moment op de juiste plaats, want er viel vooral rond het midden van de 19de eeuw veel geld te verdienen met stoken. Het was ook in die periode dat de ossen veel geld opbrachten. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd het stilaan wat minder. In de jaren 80 volgde dan een golf van verkopen van stokerijen, waarbij sommige stokers ook aan hun levenswijze failliet gingen. Ze hadden namelijk gaten in hun handen. 

Michel Nijs was getrouwd met een dochter uit de stokersfamilie Pon(n)et die de bijnaam ‘Spokenbet’ had gekregen. Ze woonden op het kasteel van Runkst, waar nadien Frijns verbleef. Inmiddels is het eigendom van de familie Kumpen. Het kasteel werd in 1904 verkocht, maar in 1902 kwamen al een aantal andere bezittingen onder de hamer. Hieronder een kleine greep uit het aanbod:

Op vrijdag 18 april Grand Café door de notarissen Hechtermans, Portmans en Mondus van Alken

Bouwgronden en moeshoven 56 are 88 ha aan de Breemstraat en de Kleine Breemstraat

Bouwland tussen de Ertbeek en de Boekstraat (nu de Frans Massystraat) 3 ha 86 are 64 ca, geschikt voor bouwgrond en moeshoven

Op dinsdag 22 april, dezelfde plaats en dezelfde notarissen

Winning in Rapertingen Pietelbeekveld 4  ha 39 are 10ca, in huur bij C. Houben

Bouwland de Meer 24 are 40 ca in huur Baerts-Bangels

Idem 63 are in huur weduwe Houben

Bouwland op de Kwadendries 2 ha 19 are 20 ca

Bouwland Singelbeekstraat op het Dorlick in huur Houben-Roosen

Bouwland de Helbeemden 1 ha 78 are 10 ca

Bouwland in de Castersteeg 1 ha 57 are 70 ca in huur Vincent Willems

Bouwland Oude Luikerbaan 27 are geschikt voor bouwplaatsen, in huur Vincent Willems

3 bouwlanden Lazarijstraat Breestraterveld in huur Vincent Willems

4 daar en ook Vincent Willems

Nog 1 daar in huur Ger. Michels

Nog 1 daar Jan Doussay

In Stevoort

Een winning in het Cijnsbroek 6 ha 50 are 30 ca in huur Smits-Mertens en Herman Valkenborg)

Een tweede boerderij daar op 6 ha 16 are 60 ca in huur Herman Valkenborg

In Spalbeek verkoop in het café van Theophiel Vanvoorden op de Diestersteenweg 2 bossen tegen Berbroek

Vliegenbos 1 ha 90 are 10 ca

Eikenbos 1 ha 85 are 90 ca, eiken geschikt voor karberriën, timmerhout en kepers)

by Jos Sterk
by Jos Sterk