Soep koken op de boulevard bracht heel Hasselt op de been

In de 19de eeuw deden tijdens militaire oefeningen vaak grote aantallen soldaten Hasselt aan. De gewone manschappen werden in openbare gebouwen gevestigd, de officieren werden bij de belangrijkste burgers ondergebracht. Wat vaak leidde tot een huwelijk met de dochters des huizes. Op 24 augustus 1896 kreeg Hasselt 8.000 soldaten te herbergen, met nog eens 350 officieren. Het spreekt voor zich dat de stad daardoor helemaal op stelten stond.

De Demer van zaterdag 29 augustus besteedde veel aandacht aan het ‘grote krijgsgebeuren’. De intocht van de militairen verliep in verschillende schuifjes

Eerst de voorposten om voor de verschillende regimenten inkwartiering te regelen

Op maandag 24 augustus intocht 1ste bataljon carabiniers plus de voorwacht van de divisie

Opvallend was hierbij dat de kapiteins te paard waren, het was de eerste keer dat de mannen met deze rang uit het voetvolk te paard kwamen. De Hasselaren hadden er heel wat bekijks aan.

De voorwacht van generaal-majoor Dennis, bestaande uit het 9de linieregiment en 3 bataljons van het 4de regiment artillerie

Vervolgens de hoofdmacht olv luitenant-generaal Van Alderweereld bestaande uit;

10de lansiers (brigade Dennis)

by Jos Sterk
by Jos Sterk

11de en 12de linieregiment

6de linie (generaal majoor Thorn)

9 bataljons van het 4de en het 2de artillerieregiment

De veldhospitalen en de fourgons met levensmiddelen en munitie

De intocht was een hele gebeurtenis, alle Hasseltse huizen waren bevlagd. Heel de stad was op de been om te zien hoe de soldaten aten. Er werd immers soep gekookt op de boulevards, op de speelplaatsen van de scholen en op de Wapenplaats. Een massa Hasselaren was om dit schouwspel te zien, het was een schilderachtig gezicht omdat de soep in de open lucht werd gekookt. Daartoe waren alle ketels en keukengerief van de stad die gemist konden worden opgevraagd.

Dinsdag 25 augustus was de dag van het vertrek, de soldaten passeerden via de generaals die opgesteld stonden op het perron van het Casino. Terwijl het slagregende namen de soldaten plaats in hun ‘kolommen’. Via de Nieuwpoort verlieten ze Hasselt.

Er waren maar een paar ongevallen gebeurd tijdens de oefeningen: in Zonhoven had een luitenant zijn been gebroken toen hij van zijn paard viel en op het Wapenplein was een soldaat met krampen afgevoerd naar het gasthuis. Het bericht in de Demer dat die soldaat was overleden, klopte echter niet.