‘Die rekent en prijzen vergelijkt, koopt steeds bij Haumont’

by Jos Sterk
by Jos Sterk

In de Hasseltse middenstandsgeschiedenis is Haumont een herinnering die stilaan aan het vervagen is. Elke Hasselaar van middelbare leeftijd en ouder heeft gegarandeerd rondgelopen in de winkel van André Haumont aan de Koning Albertstraat. Zoals veel handelszaken was de familie klein begonnen, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog groeide de winkelketen als kool. Ze was gevestigd op de plaats waar ooit het historisch huis de Regenboog was, in de toenmalige Nieuwstraat tegenover de Innovation.

Of Huys van Herkenrode zoals deze woning in de 14de eeuw werd genoemd, in 1458 was het nog altijd van de abdij. In 1371 woonde er Jan Panhuyze. Daarna onder andere Andricus Wijnants, schout van Alken en hoofdofficier en -baljuw van graaf Berlaymont van Wideux. In 1738 verkocht oud-burgemeester Arnold Vossius het aan de weduwe Elizabeth Demoor, dit gebeurde op 25 januari 1746 aan 2.000 gulden. Het belandde vervolgens in handen van Michiel Wauters en kwam zo terecht bij diens kleinzoon kanunnik Lambert Wauters die in het laatste kwart van de 19de eeuw stierf en zijn fortuin achterliet aan kapelaan Thijs. Deze was eerst kapelaan in Hasselt en vervolgens leger-aalmoezenier in Leopoldsburg.

Het huis werd daarna omgebouwd tot postgebouw en dat bleef het tot op het einde van de 19de eeuw toen de post naar de Havermarkt verhuisde. Andricus Haumont kocht het gebouw en vestigde er Au Nouveau Louvre. Uiteindelijk werden ook de huizen de 3 Koppelpaarden (of de stad Sint-Truyen) en De Duyve (met uitgang in de Cellebroedersstraat) in het gebouw van Haumont opgenomen. Haumont groeide geleidelijk aan van klein naar groter, maar de groei raakte na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling. Zodat het noodzakelijk werd om te investeren in een nieuwe winkelruimte, die supraprovinciale ambities had.

Nieuw Limburg van 2 oktober 1960 bracht verslag uit van de opening van de zaak. André Haumont vertelde hoe hij als kleine jongen met de fiets door de zaak reed, zijn zonen hadden daarvoor nu een brommer nodig. Het huidig nieuwe magazijn was de vrucht van een reis door Europa, waarbij hij alle textielmagazijnen had bezocht. Namens de leveranciers speechte een zekere Marx, die zijn bewondering uitsprak voor de smaak van de uitgebreide en gemoderniseerde magazijnen. Er waren ook speeches van schepen Van den Bosch die hoopte dat er meer van dergelijke zaken in Hasselt zouden komen en van voorzitter van de handelaars van de Nieuwstraat Gabriels.

Nieuw Limburg van 1 oktober 1961 zette het grootste textielmagazijn van Limburg uitgebreid in het zonnetje en dat was natuurlijk Haumont & Haumont, dat zijn 75ste werknemer vierde. Op zaterdag 24 september, dus een jaar geleden, was het vernieuwde magazijn opengegaan. In 10 jaar was het personeelsbestand bij H&H verdubbeld. Ook de verkopen waren steil gestegen. In de eerste maanden van 1961 was 25% meer verkocht dan in dezelfde periode het jaar voordien. Daarbij werd verwezen naar de uitgebreide keuze en de goede kwaliteit van de aangeboden kleding. Naar aanleiding van de verjaardag werd een speciale actie gedaan: tot en met 7 oktober werden meer dan 3 miljoen textielwaren aan fabrieksprijzen aangeboden.

Op vrijdag 22 september werd het 75ste personeelslid gevierd, het betrof A. Vangenechten uit de Laakstraat 54 in Koersel. Haumont was vooral na de oorlog snel gegroeid. In 1939, dus aan de vooravond van de oorlog, telde de winkel nog maar 20 medewerkers, in 1953 waren dat er 35 en bij de opening van de nieuwe winkel in 1960 65. André Haumont was er fier op dat inmiddels de kaap van 75 personeelsleden was bereikt. Hij wees er op dat die ook trouw waren aan de zaak, velen werkten er al 10 of 20 jaar of zelfs meer. Hij herhaalde nog eens de slogan die de winkel groot had gemaakt: ‘Die rekent en prijzen vergelijkt, koopt steeds bij Haumont’. Maar aan alle mooie liedjes komt ooit een einde en uiteindelijk gingen ook bij Haumont de deuren dicht om nooit weer open te gaan.

This article was originally published on vaartheemkundegroothasselt