De Congolese onafhankelijkheid: 2 Hasseltse soldaten komen om bij vliegtuigramp bij Goma in 1960

by Jos Sterk
by Jos Sterk

1960 is uiteraard het jaar dat Congo onafhankelijk werd van België. Of dat België zijn kolonie kwijtraakte, zo u wil. De periode van de onafhankelijksstrijd is uitgebreid beschreven in de pers, minder is geweten dat 2 Hasseltse dienstplichtige soldaten omkwamen bij een vliegtuigramp in de buurt Goma in 1960. Het neerstorten van een militair toestel eiste uiteindelijk het leven van 35 militairen.

Er zijn bij de onafhankelijksstrijd in Congo heel wat doden gevallen, waaronder dus 35 Belgische militairen ingevolge een vliegtuigongeval in Kivu. Er werd in Hasselt een comité gevormd om de slachtoffers van de strijd in Congo op te vangen, bestaande uit de Koloniale Vereniging van Limburg, het Limburgse Rode Kruis en gouverneur Roppe. Vanwege de situatie in Congo werd de viering van 21 juli afgelast. Prins Albert werd voorzitter van het Nationaal Comité voor Congo.

Bij de 35 dode militairen waren ook 2 Hasselaren. Dat waren Etienne Marcel Marquet, 20 jaar oud, wonende Dr. Willemsstraat 2, hij was bij het 10de wing in Kleine Brogel en was in Congo om vliegvelden te beschermen. Op zijn begrafenis waren onder andere deputé Gruyters, een afvaardiging van de rijkswacht en van Excelsior Hasselt. Hij was namelijk één van de spelers van deze ploeg.

Alfons Poelmans was een spijtig geval, deze Runkstenaar uit de Acaciastraat 8 geboren op 30 januari 1935 had zijn legerdienst uitgesteld omdat hij vader was geworden. In ruil wilde hij in de mijn gaan werken, maar daar werd hij wegens gezondheidsredenen geweigerd. Zodat hij uiteindelijk toch naar het leger moest. Hij zou eind 1960 afzwaaien. Hij was getrouwd met Jeanine Jacobs en dus vader van één kind.

Nieuw Limburg ging nog wat dieper in op de gebeurtenissen in Congo naar aanleiding van het neerstorten van het vliegtuig van de transportwing C119 bij Sabe Masisi in Goma. De Belgische luchtmacht had op dat moment in de kolonie al 3 vliegtuigen verloren. De transportwing C119 maakte gebruik van toestellen van het type DC3, DC4 en DC6, ook voor het transport van vluchtelingen, voedselbevoorrading en evacuatie en overbrenging van landgenoten. Daarnaast waren er ook de vliegtuigen van de basis van Kamina die gebruikt werden voor het bescherming van de troepen, waarbij gebruik werd gemaakt van de T6 of Harvard. Normaal waren dit trainingtoestellen die bewapend nochtans hun waarde hadden bewezen.

In de krant van zondag 7 augustus werd nog dieper ingegaan in de situatie in Congo, met onder andere berichtgeving over de militaire veiligheidsdienst in Congo. Op politiek vlak werd ook stelling genomen, want Patrice Lumumba werd in zekere zin vergeleken met Adolf Hitler. Wat alleszins een straffe uitspraak mag genoemd worden. Zelfs voor die tijd.

This article was originally published on vaartheemkundegroothasselt