Is de ijskelder aan het kasteel van Henegouw de ingang van een geheime gang?

In de buurt van veel van de kastelen en grote herenhuizen in onze regio’s is een ijskelder aanwezig. Dat is onder andere het geval met het kasteel van Henegouw in Rapertingen. Rondom die ijskelders bestaan heel wat misverstanden. In de volksmond zou het gaan om de uitgang van een geheime gang die de bewoners van het kasteel of het herenhuis in geval van nood toeliet om ongezien de plaat te poetsen. Maar dat klopt dus niet.

De traditie om ijskelders aan te leggen is eigenlijk nog maar ongeveer 200 jaar oud en het woord ‘ijskelder’ mag letterlijk geïnterpreteerd worden. Er werd ijs in bewaard om ook lang na de winter nog over een bewaarmiddel voor etenswaren te kunnen beschikken. Koelkasten waren er rond 1800, de periode dat de ijskelders populair werden, nog niet. Concreet werd een diep gat uitgegraven in de grond dat goed geïsoleerd werd. In de winter, de winters waren toen nog veel strenger dan nu, werd dat ijs weer bovengehaald. Vaak was het ijs afkomstig van de kasteelvijver.

In tegenstelling tot wat sommigen denken, werden in de ijskelder geen etenswaren bewaard. De grote hoeveelheid opgeslagen ijs, het kon gaan om tonnen ijs, werd geleidelijk aan gebruikt om in huis etenswaren te bewaren. Die werden in een zinken kuip ondergebracht, met rond de kuip ijs. Het geheel werd in een houten kist ondergebracht. Zo hadden de bewoners van het kasteel of het herenhuis het heel jaar door verse groenten en andere etenswaren. Het was inderdaad de bedoeling dat het ijs in de ijskelder het ganse jaar door aangesproken kon worden.

by Jos Sterk
by Jos Sterk