Viva La Revolución!

100 jaar na de Februarirevolutie (in maart, jawel) in Rusland trokken wij de straat op om te vragen wat de favoriete revolutie van de Antwerpenaar is. De Belgische? De Franse? Mei '68? De antwoorden waren gevarieerd, al was het niet voor iedereen even makkelijk snel een antwoord te vinden…