'Een avontuur dat onmogelijk vooraf te voorspellen viel'

Céline Martens over haar stage in Oeganda

Hello Hasselt!

Naar goede gewoonte starten we met een introductie van de storyteller zelf. Ik dus, Inke. Bijna 21 en eerstejaarsstudent journalistiek. Schrijven is mijn passie geworden toen ik mijn eerste lettertjes leerde. Al jarenlang ben ik geboeid door cultuur en diversiteit. Schrijven voor Hasselt Goes Global was dus vanzelfsprekend voor mij.

Vandaag mag ik Céline Martens aan jullie voorstellen, een 20-jarige student sociale readaptatiewetenschappen aan hogeschool UCLL in Hasselt. In haar opleiding ligt de focus op hulpverlening bij kinderen en jongeren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan internationalisering en het belang van een open visie. ‘In de multiculturele wereld van vandaag, is het belangrijk om een open houding aan te kunnen nemen in multiculturele situaties. Geen betere manier om je blik te verruimen en over de wereld te leren, dan door het verlaten van je eigen klein en comfortabel wereldje’, aldus Martens. Ze zit momenteel in Oeganda om daar stage te lopen.

In het derde jaar krijgen de studenten de keuze om op buitenlandse stage te gaan. Na het bijwonen van enkele infosessies, was Martens ervan overtuigd dat dit een ervaring was die ze zeker wou meemaken. Ze koos uiteindelijk voor Foodstep Uganda, een project opgestart door een Vlaams koppel. Hun visie is dat ieder kind recht heeft op een thuis en een opleiding. Een onderdeel hiervan, The Home Coming, maakt deze visie waar voor zo’n honderd baby’s, kleuters, kinderen en jongeren. Zo groeien deze kinderen uit tot zelfstandige volwassenen die op eigen benen kunnen staan.

Martens is niet in Oeganda om de wereld te verbeteren. ‘Indien dat je motivatie is om stage te gaan doen in een ontwikkelingsland, kan je naar mijn mening even goed in België blijven. Op stage gaan in een ontwikkelingsland om je daar op te stellen als de blanke die de wereld gaat veranderen, heeft geen zin. Inwoners van deze landen leven al lang genoeg gebukt onder de onderdrukking van zij die denken het beter te weten. Ik ben hier op stage om een andere cultuur te ontdekken, mensen te leren kennen, zélf te ervaren hoe het is om te leven in Oeganda. Het hoofddoel van deze stage is net hetzelfde als in België: je integreren in een organisatie, je inzetten, samen met collega’s streven naar een optimaal functioneren van de organisatie en een kennisoverdracht van zowel collega’s naar stagiaire als van stagiaire naar collega’s.’

Martens beschrijft haar stage als een avontuur dat onmogelijk vooraf te voorspellen viel. Op alle vlakken heeft ze iets bijgeleerd. Ze doet er nieuwe ontdekkingen en haar kennis en vaardigheden worden bijgeschaafd. ‘Ik heb hier vooral geleerd dat ‘de arme kindjes in Afrika’ zeker geen arme kindjes zijn. Dat zij net zoals de kinderen in België jonge mensen met veel potentieel zijn, die mede dankzij ondersteuning en liefde maar ook dankzij zichzelf, uitgroeien tot volwassenen die op hun eigen benen kunnen staan.’

Martens staat stevig in haar schoenen. Tegen jongeren die een stage of vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland overwegen, heeft ze het volgende te zeggen: ‘Indien je een levenservaring wil opdoen: ga ervoor. Indien je verwacht dat een stage in een ontwikkelingsland steeds rozengeur en maneschijn is en dat je de wereld kan veranderen: blijf thuis. Indien je beslist om de stap te zetten, dan raad ik aan om vooraf zeker het boek “de pedagogie van de onderdrukten” van Paulo Freire te lezen.’

Van de stad Hasselt ontving Martens subsidies om naar het buitenland te vertrekken. Volgens haar is dat een goede ondersteuning voor zij die besluiten om naar het buitenland te trekken. Meer weten over de subsidies? Ga naar https://www.hasselt.be/nl/subsidie-jongerenengagement-een-ontwikkelingsland

Wil je de avonturen van Céline volgen? Rep je naar haar Instagrampagina: https://www.instagram.com/cemartenss/