FOD Economie komt met de verplichting #reclame voor influencers

Omdat bedrijven steeds vaker een beroep doen op online influencers om hun merk, product of dienst te promoten, heeft de FOD Economie nieuwe richtlijnen voorgesteld die duidelijk moeten maken dat bepaalde posts of video’s gesponsord zijn.

by Herve Van de Weyer
by Herve Van de Weyer

De FOD benadrukt verder dat wie de advertentie plaatst - de influencer zelf - aansprakelijk is voor inbreuken. Ook ondernemingen die opdracht geven tot het plaatsen van de reclameposts, zoals reclamebureaus, kunnen verantwoordelijk worden gehouden in geval van inbreuken. Overtredingen kunnen boetes opleveren die 208 tot 400.000 euro bedragen.

Op welke berichten zijn deze regels van toepassing?

FOD Economie: “Reclame omvat alle handelingen die bijdragen tot de promotie van de verkoop van een merk, product of dienst én waarvoor u een vergoeding ontvangt. Die vergoeding kan een betaling in geld zijn of enig ander voordeel dat u van een onderneming ontvangt.”

Waarom komen deze regels er?

FOD Economie: “Ondernemingen doen steeds vaker een beroep op online influencers om hun merk, product of dienst online te promoten. Die online influencers, die via de sociale media een groot aantal consumenten kunnen bereiken en beïnvloeden, plaatsen op hun blog, Instagram, Facebook, en andere sociale media foto’s, filmpjes of berichten waarin het merk, het product of de dienst wordt vermeld en/of aangeprezen.”

Door dergelijke berichten, filmpjes, foto’s, … op sociale media te publiceren, wordt door de online influencers in werkelijkheid vaak reclame gevoerd. Het is voor consumenten echter niet altijd even duidelijk dat de online influencer een vergoeding krijgt om reclame te maken voor een bepaald merk of product. De onwetendheid van consumenten over de ware aard van dergelijke posts, namelijk reclame, heeft tot gevolg dat het koopgedrag van consumenten op een oneerlijke wijze beïnvloed kan worden. Wanneer een online influencer tegen een vergoeding (in geld of in andere voordelen) een product, dienst of merk vermeldt, is er sprake van reclame en moet dat ook duidelijk zo worden gelabeld.”

De belangrijkste regels

  1. Om het voor lezers duidelijk te maken dat een artikel op een blog reclame bevat, moet je de post bovenaan in de titel met “reclame” of (reclame) labelen. Ook als het een gemengd artikel is dat zowel niet-commerciële inhoud als reclame bevat, moet je het label “reclame” of (reclame) voor de titel vermelden.
  2. Als je een foto of een filmpje via Instagram publiceert, moet je aan het begin van de post het label “reclame” of #reclame plaatsen. Het louter taggen van het merk of product is niet voldoende.
  3. Op Twitter moet je het label “reclame” of #reclame aan het begin van de tweet plaatsen. Wanneer de online influencer een reclamepost van een blog of andere sociale media op Twitter deelt, moet hij die tweet eveneens met “reclame” of #reclame labelen.
  4. Op Facebook moet je het label “reclame” helemaal vooraan in uw Facebookpost plaatsen. Als je via Facebook een link deelt naar reclame op andere sociale media, moet je zowel de oorspronkelijke post als de post waarmee het bericht via Facebook wordt gedeeld met “reclame” labelen.
  5. Wanneer je een foto of filmpje via Snapchat publiceert of verstuurt, moet je het label “reclame” op de foto of het filmpje zelf plaatsen.
  6. Als je een filmpje via YouTube publiceert, moet de geschreven vermelding “reclame” tijdens de video weergegeven worden op het ogenblik dat het product, het merk of de dienst wordt aangeprezen, en dat op regelmatige tijdstippen en minstens om de 15 seconden. De vermelding moet steeds minstens 3 seconden zichtbaar blijven.

Wat gebeurt er bij een inbreuk of het niet naleven van deze regels?

Bij het overtreden van deze regels kan je een geldboete tot 400.000 euro krijgen.

Via deze link kan je het volledige rapport lezen.

This article was originally published on comma