HASSELT GOES GLOBAL, Hasseltse Jongeren Hebben Het!

Wat is Hasselt Goes Global?

Op 14 oktober zaten een paar Hasseltse jongeren van verschillende scholen zoals de UCLL, PXL en Uhasselt samen. Ze deden een brainstorming rond diversiteit, solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Hieruit bleek dat jongeren een grotere rol willen spelen bij deze thema’s. We willen een betere en eerlijke toekomst voor iedereen in de wereld. Een cliché? Helemaal niet. Dit is namelijk ook wat in de SDG’s (Sustainable Development Goals) geschreven wordt. Hasselt Goes Global is een campagne die gesteund wordt door Stad Hasselt. Hierdoor kunnen Hasseltse jongeren hun stempel zetten op thema’s zoals diversiteit, solidariteit en ontwikkelingssamenwerking op een globaal niveau.

ONZE VISIE, hoe zien we de toekomst?

We willen dat de Hasseltse jongeren goed kunnen omgaan met diversiteit. Verder willen we ze ook bewust maken van de uitdagingen in de moderne maatschappij zoals de ongelijkheid in de derde en de vierde wereldlanden. Via hun vaardigheden willen we ze aansporen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en deze uitdagingen aan te pakken.

MISSIE, hoe bereiken wij ons doel?

Er zijn een paar manieren waarvan we denken dat ze de moeite zijn om onze visie waar te maken. We willen onder andere jongeren beter informeren over ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland via diverse kanalen, vooral via social media (Instagram, Facebook en YouTube) en een magazine. We gaan meer informatie verspreiden over subsidies voor een inleefreis, stage en vrijwilligerswerk. Ook willen wij zeker meer organisaties die stages, inleefreizen en vrijwilligerswerk organiseren in de kijker zetten. We willen meer verhalen brengen in de vorm van interviews over hobby’s, gewoontes, feesten en het eten van mensen in ontwikkelingslanden. We laten jongeren kennis maken met verschillende culturen door het cultuurprogramma toegankelijk te maken voor iedereen. Zeker niet te missen is de uitwisseling van ervaringen met jongeren die in het buitenland een inleefreis of stage of vrijwilligerswerk doen of hebben gedaan. Het zou zeker leuk zijn om een shop te openen met veel producten uit verschillende ontwikkelingslanden. Hier kunnen mensen dan iets kopen of brengen om uit te wisselen met andere producten om zo steun te bieden aan de verschillende landen. Andere ideeën zijn het organiseren van Fiesta Europe, met een wereldmarkt, volksverhalen en workshops. Een infocentrum maken over ontwikkelingsprojecten en deze op scholen promoten. En een cultuurbeurs met een straattheater organiseren is ook nog een idee.

WAARDE, de levensskills die we willen hebben.

We willen solidair, eerlijk en verantwoordelijk zijn. We willen openstaan voor diversiteit, durven het verschil te laten zien, en aantonen dat het oké is om anders en creatief te zijn.

AUDIENCE CALL, SLOGAN en HASHTAG

Om onze campagne nog aantrekkelijker te maken voor andere leeftijdsgenoten hebben wij de ‘opening call’ bedacht. ‘Dag / Hallo / Bonjour / Hello (hangt van af van het land waarin de stage / vrijwilligerswerk / inleefreis plaatsvindt) Hasselt!’ Bijvoorbeeld een student die in Peru zit, zal zeggen: “Hola Hasselt!” Een student in Thailand zal zeggen: “Swasdi Hasselt!” Met de slogan ‘Stay cool!’ ‘Be soliDARE’ en Hashtag #(voornaam van een student)GoesGlobal willen we deze campagne echt hip maken. Bijvoorbeeld: #ThomasGoesGlobal, #Hasselt Goes Global, #staycool, #besoliDARE. Elke Hasseltse jongeren moet solidair, tolerant en een wereldburger worden. Zoals de slogan van de stad het zegt: ‘Hasseltse jongeren hebben het!’

This article was originally published on hasseltgoesglobal