Ophokplicht voor alle pluimvee in heel het land

Vogelgriep — by Gemeente Balen
Vogelgriep — by Gemeente Balen

BALEN - Vanaf donderdagmiddag 2 februari moeten ook particulieren alle pluimvee ophokken of afschermen. Deze maatregel wordt genomen om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus (ontdekt in Oost-Vlaanderen) te voorkomen. Er is geen gevaar voor de consument: je mag vlees en eieren blijven eten.

Ophokplicht voor heel België
Woensdag is het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij een hobbykweker in Lebbeke (Oost-Vlaanderen). Tot nu toe was er al een ophokplicht op het volledige Belgische grondgebied van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels.

Maar vanaf donderdagmiddag wordt die maatregel uitgebreid. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldt dat alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Die ophokplicht geldt voor heel België.

Bovendien worden ook verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels verboden. Die maatregel heeft ook gevolgen voor markten.

Meld ziekte en verhoogde sterfte direct bij uw dierenarts
Het virus dat al enkele maanden onze buurlanden teistert, is nu ook in België aangetroffen. Voorlopig is de professionele sector niet getroffen, maar men moet zeer waakzaam blijven. De nauwgezette opvolging van de bioveiligheidsmaatregelen is daarom van primordiaal belang, zodat dit een geïsoleerd geval kan blijven.

Het FAVV wil alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Geen risico voor consumptie
FAVV benadrukt tot slot dat er geen risico bestaat voor consumenten: vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Meer info op de website van het Voedselagentschap.