VZW Bas in de bib van Beringen

In de week van de orgaandonatie was VZW Bas te gast in de bibliotheek van Beringen. In dezelfde week gaf ook Stijn Dirix, secretaris van de Raad voor transplantatie en lid van onze VZW een informatiesessie over orgaandonatie en - transplantatie. Heel bijzonder was de toevallige ontmoeting met een hartgetransplanteerde van 46 jaar in de bib. Door zijn verhaal te beluisteren bleek nog maar eens hoe belangrijk informatie is, niet alleen voor de patiënt , maar ook voor zijn gezin en alle betrokkenen. Uit het gesprek bleek ook de nood aan ondersteuning en tegelijk ook een grote dankbaarheid tegenover het werk dat we met onze VZW doen. Zijn echtgenote verzekerde ons van het belang van informatie op kindermaat. Laat dat nu net een van onze uitgangspunten zijn.

De contacten met de passanten waren zonder meer allemaal warm en bemoedigend. Zeker voor herhaling vatbaar.